Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

Inicjatywę utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce podjęło stowarzyszenie Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości w 2002 roku. Inicjatywa ta została poparta przez lokalne władze i środowiska przedsiębiorców Ostrołęki oraz regionu. Utworzenie szkoły wyższej o profilu ekonomicznym było przewidziane w opracowaniu Strategia Rozwoju Ostrołęki 2000-2010. Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce została utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1239) decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-899/JP/02 z dnia 18.08.2002 r.

W dniu 4 września 2002 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-961/JG/02 uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 107. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2002 roku inaugurując kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności "zarządzanie przedsiębiorstwem" w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Więcej informacji o Wyższej Szkole Ekonomiczno - Społecznej, dowiedzą sie Państwo z serwisu internetowego Uczelni, pod adresem http://www.wses.edu.pl